Kontakt: 0994575270
Prodano Rezervirano Slobodno

U gradu Rijeci, na lokaciji Martinkovac Viking Invest izvodi građevinu višestambene namjene u kojoj je projektirano 35 stambenih jedinica s pratećim prostorima u suterenu namjenjenim stanarima: spremišta i natkrivena parkirna mjesta.

Višestambena građevina gradi se na novoformiranoj građevinskoj čestici ukupne površine 2.129 m2, koja nosi oznaku k.č.br. 989/7 u k.o. Zamet.

Prilaz čestici je postojeći sa javne prometne površine uz južnu granicu čestice (ulica Tina Ujevića do broja 4) te s ostalih strana česticu omeđuju izgrađene i neizgrađene parcele u privatnome vlasništvu sa svrhom individualnog stanovanja.

Svi važni sadržaji za stanovanje udaljeni su od objekta 300 do 800 m – dućan, vrtić, škola, dom zdravlja, sportski tereni, kafići i restorani.

Funkcionalna organizacija građevine je riješena na način da je suterenska etaža namjenjena trima ulazima u građevinu –A, B i C,  parkiranju  te spremištima stanara, dok su nadzemne etaže namjenjene stanovanju, a katnost građevine je S+P+4.

Stambeni dio sastoji se od 35 stanova, sa 7 stanova po etaži koja je karakteristična, a sastoji se od jednosobnih, dvosobnih te trosobnih stanova.

U cilju ostvarivanja bolje kvalitete stanovanja, projektirane su tri grupe vertikalnih komunikacija koju čine tri stubišta i lift. Skuladno tome organizirana su i tri ulaza u zgradu. Na taj se način postiglo da su etažne komunikacije vrlo racionalno dimenzionirane, na svakome katu se nalaze po dva stana, odnosno po tri stana u središnjem stubištu objekta. Na taj se način postigla veća intima stanovanja, odnosno osjećaj da se živi u zgradi koja je ukupno bitno manje kapacitirana nego li to jest u naravi.

Parking se sastoji od 19 ne natkrivenih parkirnih mjesta te 26 natkrivenih parkirnih mjesta što čini sveukupno 45 parkirnih mjesta dostatnih za potrebe zgrade.  Jednosobnim i dvosobnim stanovima pripada po jedno parkirno mjesto, a trosobnim stanovima po dva parkirna mjesta.

Stanovima u prizemlju zgrade pripada određena kvadratura ozelenjenih okućnica.

Građevina je  konstrukcijski jedna jedinica. Osnove konstrukcije građevinse su: armiranobetonske ploče, grede, nadvoji, serklaži i stupovi. Vertikalni nosivi elementi su zidovi armiranobetonski debljine 18 cm, dok su sve stropne ploče od betona debljine 20 cm.

Fasadni zidovi izvedeni su od armiranog betona, pregradni zidovi izvedeni su od pregrade tipa Knauf W112 i W116 s dvostrukom metalnom podkontrukcijom i dvostrukom oblogom.

Fasada je izvedena kao toplinska fasada u sustavu ETICS debljine termoizolacijskih ploča 10 cm, sa završnom obradom.

Krovna kontrukcija je armiranobetonska ploča predviđena kao ravan neprohodan krov toplinski izoliran sukladno visokim standardima propisanim projektom racionalne upotrebe energije.

Fasadni otvori objekta zatvaraju se PVC stolarijom s dvostrukim – toplinsko izolacijskim ostakljenim s pripadajućim elektromotorom za podizanje/spuštanje ALU roleta. Izlaz na balkone /terase, okrenute na jug su podizno klizne stijene velikog formata.

Ulazna vrata u stambene jedinice su protuprovalna i potupožarna vrata, visoke klase sigurnosti, jednokrilna i zaokretna. Opremljena s sigurnosnim cilindrom.

Unutarnja stolarija je suvremeno dizajnirana s drvenom ili ostakljenom ispunom opremljena kvakom, bravom i rozetom.

Podovi kupaonica, WC-a, kuhinja, terasa, dnevnih boravaka biti će obloženi keramičkim pločicama I.klase . Podovi svih zajedničkih komunikacija i balkona biti će opločeni protukliznim, rezistentim gresom.

Podovi spavaćih soba su obloženi dvoslojnim parketom iz drveta I.klase proizvođača Alpod.

Zidne površine ožbukati će se grubom i finom žbukom. Zidne površine osim u dijelu sanitarija bojati se poludisperzivnim bojama, što vrijedi i za stropove. Završna obrada je u bijeloj boji kako bi kupcima olakšali kasniju prilagodbu interijera vlastitim željama.

Zidovi kupaonica i WC-a obloženi su keramičkim pločicama I.klase u punoj visini kupaonice.

Balkonske ograde su izvedene u čeličnoj rebrastoj ogradi.

Projektirani energetski razred objekta je A.

Sve tri građevine su priključene na vodoopskrbnu infrastrukturu, odvodnju, elektrodistributivnu mrežu i DTK mrežu.

Svaki stan oprema se odvojenim brojilima – za struju, vodu i plin.

Vodovodni priključci instalacija dovoda sanitarne potrošne vode i odvodnje iste izvodi se sukladno uvjetima pripisanim od strane nadležnog tijela.

Odvodnja oborinskih voda prometnih, manipulativnih, parkirnih i pješačkih površina predviđena je kroz zatvoreni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode se ispuštaju u javni kolektor fekalne kanalizacije sukladno uvjetima propisanim od strane nadležnog tijela. Mjerenje potrošnje vode svakog stana predviđeno je sekundarnim vodomjerima smještenim u vodomjernoj šahti na ulazu u parcelu. Ventil za zatvaranje vode za svaki pojedini stan nalazi se u stanu.

Zagrijavanje sanitarne potrošne vode se osigurava putem plinskih protočnih bojlera, koji su smješteni u kupaonicama stanova.

Elektroinstalacijski materijal biti će modularnog tipa te su predviđene instalacijske i razvodne kutije za zid i gipskartonske pregradne zidove.

Svi stanovi imaju osigurani telefonski, antenski, TV i internet priključak, dok se vizualna i audio komunikacija s ulaznim dijelovima stambenih građevina osigurava putem video parlafona.

Grijanje se osigurava kao podno plinsko etažno grijanje. Kao izvor topline za grijanje i pripremu tople vode (razvod tople vode do kupaonica i kuhinje) koristit će plinski kombinirani kondenzacijski uređaj. Cijevni razvod do radijatora izvesti će se iz višeslojnih cijevi u podu. Regulacija temperature stana vršit će se digitalnim sobnim termostatom.

Hlađenje stanova se osigurava putem multisplit klimatizacijskih sustava , s jednom unutarnjom zidnom jedinicom. Vanjske klima jedinice smještene su na južnim ili istočnim  pročeljima objekta te zasebnim balkonima stanova.

Ventilacija je omogućena prirodnim putem kroz prozore i vrata,a pojedinih sanitarnih čvorova bez prirodne ventilacije putem odsisnih ventilatora prema krovu. U svakoj kuhinji je izvedena instalacija za priključenje kuhinjske nape.

Sanitarni prostori opremljeni su visokokvalitetnim sanitarnim elementima I. klase, s visokokvalitetnom izljevnom armaturom proizvođača GROHE. Sanitarni prostori su opremljeni konzolnom wc školjkom s pripadajućom daskom i vodokotlićem proizvođača GROHE, umivaonikom i walk in-om tušem. U kupaonicama su predviđeni priključci za stroj za pranje rublja, a u kuhinjama priključci za stroj za pranje posuđa.