Kontakt: 0952704982
Prodano Rezervirano Slobodno

Objekt A

Objekt B


Objekt C

Smještene u samome gradu Krku, Viking Invest izvodi višestambene građevine, radnih oznaka “A”,”B” i “C”.

Višestambene građevine grade se na novoformiranim građevinskim česticama ukupnih
površina 3.324 m2, koje nose oznake kč.br.2040/1, 2041/1, 2041/17 u k.o Krk – grad.
Prilaz česticama je postojeći sa javne prometne površine uz južnu granicu čestice (ulica Smokvik), te sa ostalih strana česticu omeđuju izgrađene parcele u privatnome vlasništvu u svrhu individualnog stanovanja.

Svi važni sadržaji za stanovanje udaljeni su od projekta 100 do 300 m – dućan, vrtić, škola, dom zdravlja, sportski tereni, kafići i restorani. Ujedino je na pješačkoj udaljenosti i gradska plaža, centar grada i šetnica.

Objekt „A“ je stambena građevina sa 3 stana, pravilnog pravokutnog oblika koja se sastoji od S+P+1, na svakoj etaži sa po jednim stanom. Dvosoban stan u suterenu ima projektiran ulaz sa zapadne strane, dok trosobni stan na prizemlju ima ulaz s istočne strane. Stanu na prvom katu pristupa se putem zasebnog jednokrakog stubišta u koje se ulazi sa sjevera. Na ovaj način  osigurana je maksimalna intima svakog stana.

Objekt „B“ je stambena građevina sa 3 stana, pravilnog pravokutnog oblika koja se sastoji od S+P+1, na svakoj etaži sa po jednim stanom. Dvosoban stan u suterenu ima projektiran ulaz sa zapadne strane, dok trosobni stan na prizemlju ima ulaz s istočne strane. Stanu na prvom katu pristupa se putem zasebnog jednokrakog stubišta u koje se ulazi sa sjevera. Na ovaj način  osigurana je maksimalnaintima svakog stana.

Objekt „C“ je višestambena građevina s 18 stanova, izlomljenog geometrijskog oblika u formi lepeze. Sastoji se od P+2 kata, na svakoj etaži sa po 6 stanova. Na taj su način maksimalno umanjeni negativni uplivi gabarita istočnog susjedstva, a istodobno smo svim stanovima omogućili kvalitetan pogled i orijentaciju, te ostvarili dinamičan, atraktivan volumen intrigantne pojavnosti prema jugu i ulici Smokvik. Formiran je iz tri volumena, od kojih svaki ima zaseban ulaz sa (sjeverne strane) i vertikalnu komunikaciju dvokrakim stubištem.

Objekt „A“ i „B“ kolni i pješački pristup imaju s postojećeg puta sa sjeverne strane parcele gdje je neposredno uz kolni ulaz formiran parkirališni prostor sa po šest parkirnih mjesta za svaku građevinu.

U objektu „C“ kolni ulaz je ostvaren s južne strane građevine s javne kolno-prometne površine Ulice Smokvik. Na južnom dijelu područja obuhvata nalazi se 36 parkirnih mjesta sa oznakama. Pred južnim pročeljem dodatno je povećana količina zelenila na parceli što će dio parkirnih mjesta čini diskretnim. Stepeništem s istočne i zapadne strane objekta omogućit će se komunikacija parkirališta s ulazima u objekt.

Stanovima u suterenu i prizemlju objekata pripada određena kvadratura ozelenjene okućnice u vlasništvo, dok sukladno propisima urbanističkim pravilima površina ozelenjenih površina iznosi 40% ukupne površine građevnih čestica.

Osnovna konstrukcija sve tri građevine je monolitna armiranobetonska ploča debljine 20 cm, armirano betonske grede, nadvoji i serklaži. Zidovi su od opeke debljine 25 cm i armiranobetonski zidovi debljine 16 cm.

Fasadni zidovi izvedeni su od armiranog betona i opeke proizvođača Wienerberger s termoizolacijom mineralnom vunom. Pregradni zidovi izvedeni su od pregrade tipa Knauf W112 i W116 s dvostrukom metalnom podkonstrukcijom I dvostrukom oblogom. Ispuna od kamene vune.

Fasada je izvedena kao toplinska fasada u sustavu ETICS debljine termoizolacijskih ploča 10cm, sa završnom obradom.

Krovna konstrukcija je armiranobetoonska ploča predviđena kao ravan neprohodan krov toplinski izoliran sukladno visokim standardima propisanim projektom racionalne upotrebe energije.

Fasadni otvori objekta zatvaraju se GAELAN PVC stolarijom s dvostrukim – toplinsko izolacijskim ostakljenjem s pripadajućim elektromotorom za podizanje/spuštanje roleta. Izlaz na balkone/terase, okrenute na jug su podizno klizne stijene velikog formata.

Ulazna vrata u stambene jedinice su protuprovalna i protupožarna  vrata, visoke klase sigurnosti, jednokrilna i zaokretna. Opremljena sa sigurnosnim cilindrom.

Unutarnja stolarija je suvremeno dizajnirana s drvenom ili ostakljenom ispunom opremljena kvakom, bravom, rozetom.

Podovi kupaonica, WC-a, kuhinja, terasa, dnevnih boravka bit će obloženi keramičkim pločicama I. Klase proizvođača Carrara. Podovi svih zajedničkih komunikacija i balkona biti će opločeni protukliznim, rezistentnim, gresom.

Podovi spavaćih soba su obloženi dvoslojnim parketom iz drveta I.klase proizvođača Alpod.

Zidne površine od cigle ožbukane su grubom i finom žbukom. Zidne površine osim u dijelu sanitarija bojati će se poludisperzivnim bojama, što vrijedi i za stropove. Završna obrada je u bijeloj boji kako bi kupcima olakšali kasniju prilagodbu interijera vlastitim željama

Zidovi kupaonica i WC-a obloženi su keramičkim pločicama I. klase u punoj visini kupaone.

Ograde stubišta izvedene u kombinaciji profila crne bravarije prema posebnom oblikovnom rješenju.

Balkonske ograde prvog i drugog kata su izvedene u donjoj trećini visine “pune” betonske, dok je gornja zona sigurnosno kaljeno staklo.

Projektirani energetski razred objekta je A.

Sve tri građevine su priključene na vodoopskrbnu infrastrukturu, odvodnju, elektro-distributivnu mrežu, DTK mrežu.

Svaki stan oprema se vlastitim brojilom struje i vode.

Vodovodni priključci instalacija dovoda sanitarne potrošne vode i odvodnje iste izvodi se sukladno uvjetima propisanim od strane nadležnog tijela.

Odvodnja oborinskih voda prometnih, manipulativnih, parkirnih i pješačkih površina predviđena je kroz zatvoreni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode se ispuštaju u javni kolektor fekalne kanalizacije sukladno uvjetima propisanim od strane nadležnog tijela. Mjerenje potrošnje vode svakog stana predviđeno je sekundarnim vodomjerima smještenim u vodomjernoj šahti na ulazu u parcelu. Ventil za zatvaranje vode za svaki pojedini stan nalazi se u stanu.

Zagrijavanje sanitarne potrošne vode se osigurava putem električnih bojlera marke ARISTON VELIS 80 L, koji su smješteni u kupaonicama.

Elektroinstalacijski materijal biti će modularnog tipa te su predviđene instalacijske i razvodne kutije za zid i gipskartonske pregradne zidove.

Svi stanovi imaju osigurani telefonski, antenski, TV i internet priključak, dok se vizualna i audio komunikacija s ulaznim dijelovima stambenih građevina osigurava putem video parlafona.

Grijanje i hlađenje stanova se osigurava putem multisplit klimatizacijskih sustava proizvođača DAIKIN, s jednom unutarnjom zidnom jedinicom u svakoj sobi. Vanjske klima jedinice na objektima „A“ i „B“ smještene su na južnim pročeljima objekta, dok su za „C“ objekt  smještene na krovu objekta.

Ventilacija je omogućena prirodnim putem kroz prozore i vrata,a pojedinih sanitarija bez prirodne ventilacije putem odsisnih ventilatora prema krovu. U svakoj kuhinji je izvedena instalacija za priključenje kuhinjske nape.

Sanitarni prostori opremljeni su visokokvalitetnim sanitarnim elementima I. klase, s visokokvalitetnom izljevnom armaturom proizvođača GROHE. Sanitarni prostori su opremljeni konzolnom wc školjkom s pripadajućom daskom i vodokotlićem proizvođača GROHE, umivaonikom i walk in-om tušem. U kupaonicama su predviđeni priključci za stroj za pranje rublja, a u kuhinjama priključci za stroj za pranje posuđa.

objekt kat stan terasa balkon ukupno okućnica parkirna mjesta prodajno cijena /
status
broj tip m2 m2 m2 m2 m2 nenatkrivena m2 m2
A suteren 1 2soban 67,22 26,79 94,01 208,35 2 25,00 327,36 PRODANO
prizemlje 2 3soban 91,17 18,13 109,30 47,41 2 25,00 181,71 NA UPIT
1.kat 3 3soban 95,88 18,13 114,01 2 25,00 139,01 PRODANO

 

objekt kat stan terasa balkon ukupno okućnica parkirna mjesta prodajno cijena /
status
broj tip m2 m2 m2 m2 m2 nenatkrivena m2 m2
B suteren 1 2soban 67,23 26,79 94,02 201,62 2 25,00 PRODANO
prizemlje 2 3soban 91,17 18,13 109,30 54,26 2 24,26 187,82 PRODANO
1.kat 3 3soban 95,99 18,13 114,12 2 24,63 138,75 PRODANO

 

objekt kat stan terasa balkon ukupno okućnica parkirna mjesta prodajno cijena /
status
broj tip m2 m2 m2 m2 m2 nenatkrivena m2 m2
C prizemlje 1 3soban 74,43 8,55 82,98 85,54 2 23,50 192,02 PRODANO
2 2soban 64,91 8,29 73,20 24,68 2 23,50 121,38 PRODANO
3 2soban 64,93 8,29 73,22 24,63 2 23,50 121,35 PRODANO
4 2soban 64,68 8,29 72,97 24,63 2 23,50 121,10 PRODANO
5 2soban 64,85 8,29 73,14 24,68 2 23,50 121,32 PRODANO
6 3soban 73,79 8,55 82,34 87,33 2 23,50 193,17 PRODANO
1.kat 7 3soban 77,90 12,00 89,90 2 23,50 113,40 PRODANO
8 2soban 68,10 12,25 80,35 2 23,50 103,85 PRODANO
9 2soban 68,12 12,25 80,37 2 23,50 103,87 PRODANO
10 2soban 68,05 12,25 80,30 2 23,50 103,80 PRODANO
11 2soban 68,03 12,25 80,28 2 23,50 103,78 PRODANO
12 3soban 77,12 12,00 89,12 2 23,50 112,62 PRODANO
2.kat 13 3soban 77,80 12,00 89,80 2 23,50 113,30 PRODANO
14 2soban 68,11 12,25 80,36 2 23,50 103,86 PRODANO
15 2soban 68,12 12,25 80,37 2 23,50 103,87 PRODANO
16 2soban 68,12 12,25 80,37 2 23,50 103,87 PRODANO
17 2soban 68,10 12,25 80,35 2 23,50 103,85 PRODANO
18 3soban 77,19 12,00 89,19 2 23,50 112,69 PRODANO