Stambene zgrade Zadar

Residences Borik Zadar

Zadar | Borik – 36 stanova

Smještene u samome gradu Zadru, na lokaciji Borik, Viking Invest izvodi višestambene građevine, radnih naziva “A”, “B” I “C” sa sveukupno 36 stanova na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 1195/4, k.o.Zadar, ukupne površine 2.944m2.

Prilaz čestici je postojeći, potrebno je koristiti jedinstveni kolni i pješački pristup sa jugoistočne strane i Ulice Augusta Šenoe.

Svi važniji sadržaji za stanovanje smješteni su od projekta 50 do 500 m – dućan, vrtić, škola, dom zadravlja, sportski tereni, kafići, restorani, marina te sam centar grada Zadra. Ujedino, projekt je udaljen od mora 200 m, kao i od prve gradske plaže i šetnice.

Građevina je stambene namjene, katnosti Po+Pr+1.kat+2.kat, koja se sastoji od tri slobodnostojeće građevine (ulaz A, ulaz B, ulaz C).